Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties van Pedicure Salon Liwonne. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • De actie wordt georganiseerd door Pedicure Salon Liwonne.
 • Deelname staat open voor personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Lansingerland en Pijnacker of minimaal 1 keer een behandeling hebben ondergaan bij Pedicure Salon Liwonne. Ben je jonger dan 18 jaar, vraag dan eerst toestemming aan een van je ouders.
 • De actieperiode staat aangegeven in het actiebericht. Reacties die later binnenkomen zijn van deelname uitgesloten.
 • De winacties worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is ook niet geassocieerd met Facebook. Facebook is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
 • De winnaar van de actie wordt gekozen door Pedicure Salon Liwonne en betreft een keuze van Pedicure Salon Liwonne. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijs wordt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de actie uitgereikt.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze als deelnemer bekend kunnen worden gemaakt op en/of via social mediakanalen van Pedicure Salon Liwonne.
 • De naam en beeltenis van de inzendingen mogen door Pedicure Salon Liwonneworden gebruikt voor promotionele doeleinden omtrent de actie, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep kan worden gedaan op beeldrechten.
 • Pedicure Salon Liwonne is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze  actie.
 • Pedicure Salon Liwonne behoudt zich het recht voor deze actie zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Druk-, spel- zet- of vergelijkbare fouten omtrent deze actie kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting van Pedicure Salon Liwonne.
 • Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Gegevens van deelnemers worden alleen gebruikt voor communicatie met betrekking tot deze actie. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van deze winactie en een goed verloop van deze actie.
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te zijn met de voorwaarden zoals beschreven.